بررسی بازنمود ایدئولوژی در گفتمان شعری «الأرض و الجرح الذی لا‌ینفتح» أمل دنقل بر اساس مربع ایدئولوژیک ون‌دایک
بررسی بازنمود ایدئولوژی در گفتمان شعری «الأرض و الجرح الذی لا‌ینفتح» أمل دنقل بر اساس مربع ایدئولوژیک ون‌دایک

آزاده قادری؛ سیدحسین سیدی؛ بهار صدیقی

دوره 15، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.333611.612473

چکیده
  زبان در تمام عرصه‌های زندگی جوامع بشری نمود دارد و از دیرباز در تمام سطوح زندگی بشر سامان دهندۀ روابط میان انسان ­ها و زیربنای شکل‌گیری مناسبات، منعکس‌کنندۀ باور، دیدگاه و تجربیات میان انسان ­ها ...  بیشتر
دلایل اصلی پیدایش موشّح در اندلس
دلایل اصلی پیدایش موشّح در اندلس

فیروز حریرچی؛ حسینعلی اصغری متی¬کلایی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1388، ، صفحه 1-12

چکیده
  چکیده:موشّح، نوع خاصی از شعر است که در قرن سوم هجری در اندلس(اسپانیای کنونی) به وجود آمد و در پیدایش اوّلین سراینده، اندلسی بودن و حتی در تعریف آن مباحث فراوانی وجود دارد. بسیاری از محقّقین دربارة علّت ...  بیشتر