بررسی سبک‌شناختی لایه‌ای سازه‌های گفتمان‌مدار در شعر امل دنقل (مطالعۀ موردی قصیدۀ «مقابلة خاصة مع ابن نوح»)
بررسی سبک‌شناختی لایه‌ای سازه‌های گفتمان‌مدار در شعر امل دنقل (مطالعۀ موردی قصیدۀ «مقابلة خاصة مع ابن نوح»)

آزاده قادری؛ سیدحسین سیدی؛ بهار صدیقی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.262952.611949

چکیده
  زبان به مثابة فرایندی اجتماعی در خدمت تولید معنا و در سطوح مختلفش دارای بار ایدئولوژیکی است و در تعامل با روابط قدرت به کار گرفته می­شود. زبان شعری و آفرینش ادبی بستری مناسب جهت تحلیل­های زبانی و سبکی ...  بیشتر
تحلیل نشانه‌شناسی انتقادی قصیدة «العشاء الأخیر» با تکیه بر روش متنی و فرامتنی فرکلاف و روش کنش تحلیل تئو ون لیون
تحلیل نشانه‌شناسی انتقادی قصیدة «العشاء الأخیر» با تکیه بر روش متنی و فرامتنی فرکلاف و روش کنش تحلیل تئو ون لیون

علی باقر طاهری نیا؛ عزت ملا ابراهیمی؛ حسین الیاسی

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 1-22

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.242075.611788

چکیده
  نشانه‌شناسی شاخه گسترده و فراگیر و متشکل از مکاتب واگرا و هم‌گرا است که به تحلیل نشانه‌های تولید معنا می‌پردازد. از مهم‌ترین شاخه‌های نشانه‌شناسی، نشانه‌شناسی انتقادی است که بر پایه زبانشناسی نقش ...  بیشتر
ژرف ساخت ناسازواری در شعر اَمل دُنْقُل و بینامتنی قرآنی
ژرف ساخت ناسازواری در شعر اَمل دُنْقُل و بینامتنی قرآنی

فرامرز میرزایی؛ رضا تواضعی؛ سیدرضا موسوی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 301-324

https://doi.org/10.22059/jalit.2015.56706

چکیده
  «طنز ناسازوار» ویژگی بارز شعرسیاسی امل دنقل، شاعر برجستة مصری است که با بهره­مندی بجا و هنرمندانه از آیات و مضامین قرآنی، آن را  در شعر خود برجسته­سازی کرده است. وی این ساز و کار ادبی را با ...  بیشتر