کلیدواژه‌ها = امل دنقل
تعداد مقالات: 3
1. نشانه شناسی شعر امل دنقل( مطالعه موردی قصیده العشاء الأخیر).

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

عزت ملاابراهیمی؛ حسین الیاسی


2. بررسی سبک‌شناختی لایه‌ای سازه‌های گفتمان‌مدار در شعر امل دنقل(مطالعۀ موردی قصیدۀ مقابلةخاصة مع ابن نوح)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

آزاده قادری؛ سیدحسین سیدی؛ کلثوم صدیقی


3. ژرف ساخت ناسازواری در شعر اَمل دُنْقُل و بینامتنی قرآنی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 301-324

فرامرز میرزایی؛ رضا تواضعی؛ سیدرضا موسوی