تحلیل ساختاری رمان «حب بلا مقاومة» اثر لیلی عیتاوی بر اساس رمزگان های پنج گانه رولان بارت
تحلیل ساختاری رمان «حب بلا مقاومة» اثر لیلی عیتاوی بر اساس رمزگان های پنج گانه رولان بارت

زهرا فرید؛ رقیه رستم پور

دوره 14، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 23-42

https://doi.org/10.22059/jalit.2021.329664.612440

چکیده
  نقد ساختارگرا یکی از شاخه ­های نقد متون ادبی به شمار می­رود که در آن به کشف ساختارها و رابطه میان اجزاء و قوانین پرداخته می­ شود. یکی از پایه­ گذاران این مکتب «رولان بارت» (Roland Barthes) (1915-1980) اهل ...  بیشتر
شخصیت زن در ادبیات مقاومت لبنان (موردپژوهی رمان الوصول)
شخصیت زن در ادبیات مقاومت لبنان (موردپژوهی رمان الوصول)

نرگس انصاری

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 161-178

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.208860.611481

چکیده
  الوصول اثر نویسندة معاصر لبنانی، عبدالقدوس امین به­عنوان یکی از آثار شاخص در حوزة مقاومت به انعکاس زندگی «أم یاسر»، یکی از شخصیت­های تأثیرگذار در جبهة مقاومت می­پردازد. این اثر به دنبال معرفی ...  بیشتر