جلوه‌های پایداری در نمایشنامة الحسین ثائراً شهیداً اثر عبدالرحمن الشرقاوی
جلوه‌های پایداری در نمایشنامة الحسین ثائراً شهیداً اثر عبدالرحمن الشرقاوی

حجت الله فسنقری؛ بهروز سالمی مغانلو

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 217-235

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.225179.611625

چکیده
  در این پژوهش ابتدا به ادبیات مقاومت، فراخوانی تاریخ و میراث کهن، زندگی شرقاوی و آثار او و معرفی نمایشنامة الحسین ثائراً شهیداً پرداخته شده سپس شاخص­های ادبیات مقاومت چون سازش­ناپذیری، مبارزه با ...  بیشتر