کلیدواژه‌ها = تحلیل ساختاری
تعداد مقالات: 2
1. تحلیلِ ساختگرایانه قابیل و هابیل در شعر بدر شاکر السیاب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 161-184

ناصر زارع


2. شعر جواهری از منظر تحلیل ساختاری (بررسی موردی دو قصیده دینی شاعر)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 49-70

نرگس انصاری؛ طیبه سیفی