کلیدواژه‌ها = نظم
تعداد مقالات: 2
1. شعر بهتر است یا نثر (مقابلة آراء و دیدگاه ها در ادب فارسی و عربی)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-176

حسین شمس آبادی


2. نقدی بر تصویر هنری از دیدگاه بلاغت سنتی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 105-128

غلام¬عباس رضایی هفتادُر؛ حسین چراغی وش