کلیدواژه‌ها = بدیع‌الزمان همدانی
تعداد مقالات: 2
1. عنصر «شخصیت» در مقامات بدیع الزمان همدانی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-22

10.22059/jalit.2015.56601

رضا افخمی عقدا؛ محمدصادق ضرونی


2. تضاد طبقاتی و پیامدهای آن در مقامات بدیع‌الزمان همدانی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-28

10.22059/jalit.2012.29681

علی گنجیان خناری؛ سمیه سادات طباطبائی