کلیدواژه‌ها = آشنایی زدایی
آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر

دوره 5، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 69-88

10.22059/jalit.2014.50258

غلامعباس رضایی هفتادر؛ ابراهیم نامداری؛ علی اکبر احمدی


حاکمیت شب، نگاهی به دو شعر از نیما یوشیج و عبدالوهاب البیاتی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 1-20

10.22059/jalit.2013.35131

ابوالحسن امین مقدسی؛ شهریار گیتی