تعداد مقالات: 320
126. نگارش همزه در عربی و فارسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 101-110

حسن عبدالهی


128. نقدی بر تصویر هنری از دیدگاه بلاغت سنتی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 105-128

10.22059/jalit.2012.29686

غلام¬عباس رضایی هفتادُر؛ حسین چراغی وش


129. درآمدی توصیفی- تحلیلی بر شعر دینی احمد وائلی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-124

10.22059/jalit.2013.35588

کامران سلیمانی؛ تورج زینی وند


130. محمَّد بن هانـی الأندلسیّ ومـمدوحوه

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-126

10.22059/jalit.2014.52026

حامد صدقی؛ علی رضا عنایتی


131. نقد و بررسی مضامین خمریات عربی شعرای خراسان در قرن چهارم و پنجم هجری

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 109-132

10.22059/jalit.2015.54202

حسن خلف؛ محمدباقر حسینی


132. بررسی سه مؤلفه سوررئالیسم در شعر محمدعلی شمس‌الدین

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 109-127

10.22059/jalit.2019.237321.611753

فهیمه میرزایی جابری؛ سردار اصلانی؛ سید رضا سلیمانزاده نجفی؛ حسین آقا حسینی


133. تحلیل اجتماعی-شناختی گفتمان نقایض جریر و اخطل بر اساس الگوی ون‌دایک

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 109-132

10.22059/jalit.2019.275833.612031

حسن اعظمی خویرد؛ عبدالباسط عرب یوسف‌آبادی


134. نگاهی به عناصر ادبی در منظومۀ حماسی کربلاء اثر سعید العُسیلی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 111-140

10.22059/jalit.2013.35136

عبدالحسین فقهی؛ سید مهدی نوری کیذقانی


136. تأمّلی در شاخصه های قصه در قرآن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 113-134

10.22059/jalit.2014.50260

ولی الله شجاع پوریان


137. درآمدی بر نقاب و کارکرد آن در شعر معاصر عربی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 115-134

علی نجفی ایوکی


138. تجلّی ققنوس در اشعار ادونیس

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-138

10.22059/jalit.2012.30322

هادی رضوان؛ سید حسن آریادوست


139. مؤلفه‌های نوگرایی در شعر صلاح عبدالصبور

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 135-156

حسن گودرزی لمراسکی


140. نحوالمعانی ومعانی النحو

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 155-192

10.22059/jalit.2012.30311

عدنان طهماسبی؛ سعدالله همایونی


141. دگردیسی نماد در اشعار سیاسی نزار قبانی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-121

10.22059/jalit.2019.240456.611772

مجتبی بهروزی؛ علی اصغر حبیبی؛ علی اکبر احمدی چناری


143. پژوهشى در اشعار وصایت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 111-138

محمّدحسین واثقى‌راد


144. کنگاشی در شکوفایی فنّ پیامبرستایی در دورۀ ممالیک

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 111-133

10.22059/jalit.2019.207854.611472

مهدی شاهرخ؛ مصطفی کمالجو


146. نوستالژی در اشعار ابوفراس حمدانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 113-131

10.22059/jalit.2017.35613.611014

فروغ بهرامن؛ فیروز حریرچی؛ محمود شکیب


147. بررسی و نقد آراء دستورنویسان دربارة عناصر ساختمانی جملة شرطی در زبان عربی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 113-126

10.22059/jalit.2018.135628.611359

محمد پاشایی مهترلو؛ پرویز احمدزاده هوچ؛ محمد تاروردی نسب


148. دلالة المکان فی مقامات الحریری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 117-136

10.22059/jalit.2016.60350

محمد رضا خضری


149. ملامح الشعر الفلسطینی المعاصر بعد الاحتلال

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 119-136

عزت ملا ابراهیمی


150. پدیده اشتراک لفظی و چند معنایی در زبان عربی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 119-136

10.22059/jalit.2016.58091

محمود شهبازی