نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزش و پرورش

2 استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

اصطلاح نقد بوم‌گرا یا نقد اکولوژیک در سال 1978 میلادی توسط ویلیام روکرت(William Rueckert) منتقد امریکایی ابداع شد. این جریان نقدی و بینارشته‌ای، واکنش دیرهنگامی بود که ادبیات در مقابل بحران محیط زیست ازخود نشان داد و به سرعت در محافل ادبی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. بوم‌گرایی از شاخه‌ها و رویکردهای مختلفی تشکیل یافته که مهم‌ترین آنها «اکوفمنیسم» بود که تلفیقی از مفهوم اکولوژی و فمینیسم می-باشد و به بررسی طبیعت از نگاه فمنیستی نظر دارد، زیرا طبیعت را هم بنابر یک اصل اسطوره‌ای، ذاتی مونث تلقی می‌کند که مظهر قدرت‌های مولّد و محل رویش و زایش است و با توجه به اشتراکات سرشتی با زن، می‌بایست از حقوق آن دفاع کرد و در مقابل آسیب‌ها از آن محافظت نمود. پژوهش حاضر به روش تطبیقی و با تکیه بر محورهای ژانت هنشال (Jeanette Henshall)، (روابط زنان با طبیعت، ارتباط بین سلطه بر زن وطبیعت، نقش زنان در حل مشکلات اکولوژیکی و هم‌انگاری با طبیعت)، به بررسی اشعار گلرخسار صفی‌آوا و سوزان علیوان از دیدگاه نقد اکوفمنیستی می‌پردازد؛ چرا که هر دو شاعر، از طبیعت برای بیان دغدغه‌-های زنانه، تصویرسازی‌، همذات‌پنداری، مواضع اکولوژیکی و فمینیستی بهره برده‌اند. دستاورد پژوهش مبیّن آن است که نگاه صفی‌آرا و علیوان به طبیعت به مانند نگاهشان به زن ترحمانه است و هر دو را تحت سلطه دیگران می‌دانند و تنها راه فرار از بحران محیط زیست را برقراری مجدد رابطه اولیه زنان با محیط زیست و ترویج بازگشت به طبیعت می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of Ecofeminism in the analysis of the poetry of Suzan Alaywan and Golrokhsar Safi Ava

نویسندگان [English]

  • jafar tahmasbi 1
  • Mahin Hajizadeh 2
  • Abdolahad Gheibi 3
  • Hamid Valizadeh 3

1 Mohagegh

2 Associate Professor of Arabic Language and Literature, Azarbaijan Shahid Madani

3 Associated professor, Azarbaijan Shahid Madani University

چکیده [English]

The term eco-critique or ecological critique was coined by William Rueckert in 1978 , and this stream of critique and vision was a late reaction to the literature in the face of the environmental crisis .This theory was soon considered in literary and social circles and had various branches and approaches , the most important of which was ecofeminism , which considers the study of nature from a feminist point of viewm, because nature is also inherently a mythical principle , Female believes that like a woman , her rights should be defended and protected from harms. Based on the three axes of Janet Henshal , this article copares the poems of Golrokhsar Safi Ava and Suzan Alawan from the poin of view of ecofeminist critique. Because these two poets in addition to talking about their feminine concerns ,uses nature for imagery,empathy,ecological andfeminist positions.The result of the research shows that both poets have used the symbols of nature in their feminine illustrations in a dramatic and marked way.Their view of nature like their view of woman ,is compassionate ,and they consider both to be dominated by others. It should be noted that the method used in this study is a descriptive – analytical mrthod using the American school of comparative literature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecology
  • Ecofeminism
  • ‌Jeanette‌Henshall
  • SuzanAlawan
  • Golrokhsar Safi Ava