نویسنده = طهماسبی، عدنان
تعداد مقالات: 3
1. نحوالمعانی ومعانی النحو

دوره 4، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 155-192

10.22059/jalit.2012.30311

عدنان طهماسبی؛ سعدالله همایونی


2. متناقض‌نما در نمادهای شعر انشودة المطر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390

عدنان طهماسبی؛ ناصر زارع


3. مقایسه مدایح نبوی دورۀ معاصر با دورۀ انحطاط

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 31-51

عدنان طهماسبی؛ حسن اسماعیل¬زاده