کاربست بینامتنیت در ادبیات مقاومت فلسطین (مطالعة موردی: کاریکاتورهای ناجی العلی)
کاربست بینامتنیت در ادبیات مقاومت فلسطین (مطالعة موردی: کاریکاتورهای ناجی العلی)

علی افضلی؛ ولید ساعدی نسب؛ زینب قاسمی اصل

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 145-159

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.217255.611559

چکیده
  ناجی العلی از جملة هنرمندانی است که با درک جایگاه متون چندرسانه‌ای، ادبیات و فرهنگ عربی را در آثار خویش به شکل‌های مختلف انعکاس داده است. مطالعة کیفیت کاربرد بینامتنیت به­عنوان یک استراتژی متنی در ...  بیشتر
خوانش اگزیستانسیالیستی رمان «ستارة آگوست» اثر صنع الله ابراهیم
خوانش اگزیستانسیالیستی رمان «ستارة آگوست» اثر صنع الله ابراهیم

علی افضلی؛ فاطمه اعرجی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 23-40

https://doi.org/10.22059/jalit.2015.56605

چکیده
  مکتب اگزیستانسیالیسم نهضتی برای اعتراض به نظام­ها و قانون­های آرمانگرایانه­ای است که قصد دارند بر انسان سیطره یابند. این نهضت از یک مفهوم صرفِ فلسفی تجاوز کرده و توانست به خوبی در هنر و ادبیات جای ...  بیشتر