نویسنده = رسول بلاوی
تعداد مقالات: 3
1. المونتاج السینمائی فی روایات سنان أنطون علی ضوء آراء سیرجی ایزنشتاین (روایة إعجام نموذجاً)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1398

10.22059/jalit.2020.286842.612123

احمد عادل ساکی؛ محمد جواد پورعابد؛ رسول بلاوی؛ علی خضری


3. موتیف استدعاء الشخصیات التراثیة فی شعر یـحیى السماوی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-70

10.22059/jalit.2014.52023

رسول بلاوی؛ علی خضری؛ مرضیة آباد