نویسنده = حسن مقیاسی
نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.22059/jalit.2020.303107.612214

سمیرا فراهانی؛ شهریار نیازی؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ حسن مقیاسی


آیرونی کلامی در حکایت هایی از کتاب البخلاء جاحظ

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 279-294

10.22059/jalit.2017.214530.611537

حسن مقیاسی؛ سمیرا فراهانی