نویسنده = یعقوبی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. رابطه زبان و واقعیت در تحلیل مفهوم تبعیدگاه در زبان شعری عزالدین مناصرة

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.313996.612314

محمد یعقوبی؛ رسول زارع


2. محتوا پذیری مکان کنعان و دلالت های متعدد آن در اشعار عزالدین المناصرة

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 291-312

10.22059/jalit.2015.54211

صغرا فلاحتی؛ محمدصالح شریف عسکری؛ محمد یعقوبی