ثنائیة اللفظ والمعنى فی الخطاب الشعری "حرف من ماء، قصیدة حب طویلة" للشاعر أدیب کمال الدین، مقاربة سیمیائیة بناء على نظریة جوزیف کورتیس
ثنائیة اللفظ والمعنى فی الخطاب الشعری "حرف من ماء، قصیدة حب طویلة" للشاعر أدیب کمال الدین، مقاربة سیمیائیة بناء على نظریة جوزیف کورتیس

شهلا حیدری؛ پرویز احمدزاده هوج؛ علی صیادانی؛ حمید ولی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1402

https://doi.org/10.22059/jalit.2024.366752.612744

چکیده
  ثنایة اللفظ والمعنى هی من ضمن التقنیات التی تناولتها مدرسة باریس السیمیائیة، وطوّر أسالیب فحصها المنظر الفرنسی جوزیف کورتیس، لإستنطاق الجانب المسکوت والعمیق فی النص الخطابی السردی، من خلال العبور ...  بیشتر
شیوه‌های بازنمایی کنشگران اجتماعی در رمان «سیّدات زحل» اثر لُطفیة الدُلیمی بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی ون‌لیوون
شیوه‌های بازنمایی کنشگران اجتماعی در رمان «سیّدات زحل» اثر لُطفیة الدُلیمی بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی ون‌لیوون

سپیده باقری اوزان؛ علی صیادانی؛ پرویز احمدزاده هوج؛ عبدالاحد غیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

https://doi.org/10.22059/jalit.2024.367098.612747

چکیده
  تحلیل گفتمان انتقادی رویکردی میان رشته ای است که از طریق تجزیه و تحلیل زبان و تمرکز بر ساختارهای فراتر از جمله، می کوشد روابط پنهان قدرت، سلطه، نابرابری اجتماعی و فرایندهای ایدئولوژیک را آشکار سازد. ...  بیشتر
بررسی دیدگاه روایی در رمان «یا مریم» اثر سنان انطون بر مبنای الگوی آسپنسکی و فاولر
بررسی دیدگاه روایی در رمان «یا مریم» اثر سنان انطون بر مبنای الگوی آسپنسکی و فاولر

علی صیادانی؛ پرویز احمدزاده هوج؛ سپیده باقری اوزان

دوره 15، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 115-139

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.355945.612661

چکیده
  دیدگاه روایی به معنای چشم ­اندازی است که داستان از طریق آن روایت می­ شود و از موضوعات مهمی است که در تحلیل متون روایی مورد بررسی قرار می­ گیرد. یکی از مهم‌ترین و نخستین رویکردهای تحلیلی در این حوزه، ...  بیشتر
تحلیل مفهوم مرگ در شعر بسام حجار با تکیه بر الگوی نشانه‌شناسی پیرس
تحلیل مفهوم مرگ در شعر بسام حجار با تکیه بر الگوی نشانه‌شناسی پیرس

پرویز احمدزاده هوج؛ بهمن آقازاده؛ وحید خیری

دوره 14، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 85-106

https://doi.org/10.22059/jalit.2021.321797.612376

چکیده
  نشانه‌شناسی به تحلیل ارتباط نشانه‌ها و دلالت‌ها و نحوۀ شکل‌گیری آنها می‌پردازد و نشانه‌شناسی ادبی در پی کشف ناشناخته‌های جهان درون متن از طریق واکاوی نشانه‌های زبانی و فهم ارتباطات معنایی میان ...  بیشتر