نویسنده = ���� �������� ���������������� ����������������
بررسی جلوه‌های ادبیات کارناوال گرای باختینی در رمان لعبة النسیان

دوره 15، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 85-105

10.22059/jalit.2022.340342.612524

راضیه صدری خانلو؛ شهریار نیازی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور


تمهیدات فراداستان و بازی در رمان لعبة النسیان

دوره 14، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 21-41

10.22059/jalit.2021.320833.612372

راضیه صدری خانلو؛ علیرضا شیخی؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی؛ مصطفی پارسایی پور