نویسنده = �������������� ��������
تحلیل «گفتمان داعش» در رمان «وشم الطائر» بر مبنای نظریۀ تحلیل گفتمانی لاکلا و موف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.22059/jalit.2022.346172.612567

نرگس انصاری؛ لیلا صادقی نقدعلی


تحلیل سبکی واژگان دیوان سماء فی خوذة از عدنان الصائغ

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 91-113

10.22059/jalit.2020.300506.612190

وحید میرزائی؛ نرگس انصاری؛ علیرضا شیخی