نویسنده = کمال باغجری
تعداد مقالات: 3
1. خوانش پسااستعماری ثلاثیة الجزائر (الدار الکبیرة، الحریق و النّول) اثر محمد دیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1398

کمال باغجری


2. خودشیفتگی (نارسیسیسم) در شعر احمد الصافی النجفی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-92

کمال باغجری؛ مهدی ترکشوند


3. خوانش پسااستعماریِ رمان موسم هجرت به شمال اثرِ الطیب صالح

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-86

کمال باغجری؛ شهریار نیازی