تحلیل سروده «رسالة إلی سیف بن ذی یزن» عبدالعزیز مقالح بر اساس رویکرد کنش‌محور گرمس
تحلیل سروده «رسالة إلی سیف بن ذی یزن» عبدالعزیز مقالح بر اساس رویکرد کنش‌محور گرمس

حسین الیاسی مفرد؛ زینب قاسمی اصل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1402

https://doi.org/10.22059/jalit.2024.369159.612765

چکیده
  حضور پدیدارشناختی و ابعاد مختلف گفتمان شامل بُعد حسی، ادراکی، عاطفی و زیباشناختی بر پایه نظام‌هایی استوار است که گرمس آنها را به کنشی، شَوِشی، تنشی و بَوِشی تقسیم کرده و نشانه معناشناسی بر اساس فرآیند ...  بیشتر
تحلیل فرآیند هویت‌سازی کنشگر اجتماعی غالب در رمان شظایا فیروز از منظر کاستلز
تحلیل فرآیند هویت‌سازی کنشگر اجتماعی غالب در رمان شظایا فیروز از منظر کاستلز

زینب قاسمی اصل؛ حسین الیاسی مفرد

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1402، ، صفحه 23-48

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.346964.612572

چکیده
  گفتمان‌های موجود در جامعه از نظر فرهنگی بر پایه زنجیره‌ای از مفاهیم و شبکه‌های معنایی خاص خود استوار هستند. در این میان، شبکه اصلی معنایی که هویت اجتماع بر پایه آن بنیان نهاده می‌شود، متعلق به کنشگرانی ...  بیشتر
بازنمایی خشونت در رمان علی مائدة داعش با تکیه بر نظریۀ اسلاوی ژیژک
بازنمایی خشونت در رمان علی مائدة داعش با تکیه بر نظریۀ اسلاوی ژیژک

زینب قاسمی اصل؛ حسین الیاسی مفرد

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 43-64

https://doi.org/10.22059/jalit.2021.319022.612358

چکیده
  از آنجا که خشونت، ناظر بر وجه سرکوبگر قدرت است، لاجرم در یک رابطۀ خشونت‌آمیز، طرفین فرادست و فرودست وجود دارد. ژیژک با ترکیب مفاهیم فلسفی و زندگی روزمره، توانسته است ابعاد مختلف امر خشن را ترسیم کند. ...  بیشتر
دراسة الفضاء النصی لشعر معد الجبوری: قراءة فی قصیدة حیث یعود النهر وفق منهج شکری
دراسة الفضاء النصی لشعر معد الجبوری: قراءة فی قصیدة حیث یعود النهر وفق منهج شکری

حسین الیاسی؛ زینب قاسمی اصل؛ حبیب کشاورز

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 69-91

https://doi.org/10.22059/jalit.2021.312356.612295

چکیده
  الحداثة الشعریة التی ألقت ظلالها علی الأدب و انتقل بها الشعر العربی المعاصر من إطاره الخاص الضیق إلی فضاءات جدیدة منفتحة، جعلته یسترفد الفنون الأخری و فی الحقیقة أطلقت عنان الشعر والأدب وصار التداخل ...  بیشتر