پدیدارشناسی در قصیده
پدیدارشناسی در قصیده "المئذنة" آدونیس بر اساس نظریه هوسرل

علی اکبر نورسیده؛ سید رضا میراحمدی؛ رقیه پوربایرام الوارس

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1402، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.22059/jalit.2022.347764.612583

چکیده
  نشانه_معناشناسی با پشت‌سر‌نهادن نشانه‌شناسی ساخت‌گرا متضمن تحولاتی مهم از‌جمله پرداختن به موضوعاتی چون تن، ادراک، احساس و حضور‌ گردید و به‌تدریج به دورنمایی پدیدارشناختی گرایش‌پیدا‌کرد. درک ...  بیشتر
ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نِزار قبانی
ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نِزار قبانی

سید رضا میر احمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ سپیده آقاجانپور

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 283-304

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60185

چکیده
  نزار قبانی، شاعر معاصر سوریه (1923- 1998م) در عرصۀ شعر و شاعری به «شاعرِ زن» مشهور است و بیشتر از همین نظرگاه مورد نقد قرار گرفته است. پذیرش این مسأله به ‌این معنا نیست که وی نسبت به تحولات و جریان‌های ...  بیشتر