کلیدواژه‌ها = بلاغت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کنایه در تفسیر کشاف زمخشری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-100

10.22059/jalit.2016.58100

غلامعباس رضایی هفتادری؛ سمیه برزین


2. اسرار بلاغی استفهام در قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-80

10.22059/jalit.2016.58082

حسن رضایی هفتادر؛ روح الله شهیدی؛ سیده راضیه توسل؛ زینب روستایی


3. نقش قرآن در تحول نقد و بلاغت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 199-216

محمود فضیلت