کلیدواژه‌ها = شعر نو
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی کارکرد "رؤیا" در سروده های ادونیس

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

10.22059/jalit.2018.241688.611784

ابوالحسن امین مقدسی؛ مهدیه قیصری


2. کارکرد عنصر تکرار و زیبایی آن در شعر نو (مورد پژوهی شعر بدر شاکر سیّاب)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-18

10.22059/jalit.2016.60168

حشمت الله زارعی کفایت؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی


3. حاکمیت شب، نگاهی به دو شعر از نیما یوشیج و عبدالوهاب البیاتی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-20

10.22059/jalit.2013.35131

ابوالحسن امین مقدسی؛ شهریار گیتی