کلیدواژه‌ها = خلیل حاوی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تطبیقی ابلیسانه‌های خلیل حاوی و فروغ فرخزاد

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 23-43

10.22059/jalit.2019.261395.611936

ثریا رحیمی؛ کبری روشنفکر


3. نقد تطبیقی اسطورۀ سندباد در شعر خلیل حاوی و بدرشاکر السیاب

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 265-290

10.22059/jalit.2015.54210

علی نجفی ایوکی؛ الهام بوجاریان


4. بررسی شخصیت مسیح (ع) در شعر خلیل حاوی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-112

10.22059/jalit.2014.50259

هادی رضوان؛ نسرین مولودی