کلیدواژه‌ها = سیّاب
تعداد مقالات: 3
2. تحلیلِ ساختگرایانه قابیل و هابیل در شعر بدر شاکر السیاب

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 161-184

ناصر زارع


3. اگزیستانسیالیسم در شعر یوسف‌الخال

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 175-192

حسن گودرزی لمراسکی