کلیدواژه‌ها = شعر فلسطین
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر پایداری فلسطین بر گفتمان انسانی در دیوان فدوی طوقان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 291-309

نوید پیری؛ مهدی ترک‌شوند؛ علی‌اصغر اسکندری


2. کارکرد نمادهای سنتی در شعر متوکل طه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 179-197

محمدتقی زندوکیلی؛ مرضیه قاسمیان


3. مضامین پایداری در شعر عبدالکریم کرمی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 229-245

مختار مجاهد؛ مجتبی رحماندوست