کلیدواژه‌ها = نجیب محفوظ
جلوه‌های تمایز در رمان اللَّص وَ الکِلاب بر اساس الگوی جامعه‌شناختی پیر بوردیو

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 109-128

10.22059/jalit.2021.317112.612340

علی صیادانی؛ یزدان حیدرپور مرند؛ سکینه حیدرپور مرند


مؤلفه‌های پسانوگرایی در داستان یوم قتل الزعیم اثر نجیب محفوظ

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 101-120

10.22059/jalit.2019.275786.612030

صادق عسکری؛ ناهید خدادادیان؛ پرویز جهانشاهلو


نشانه‌شناسی ثانویّۀ اسطوره‌های برساخته در الطّریق

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 47-68

10.22059/jalit.2019.281647.612074

نعیمه غفارپور صدیقی؛ وحید مبارک؛ محمد ایرانی


شخصیّت‌پردازی در رمان اللّص والکلاب اثر نجیب محفوظ

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 133-152

10.22059/jalit.2017.64313

فاطمه جمشیدی؛ وصال میمندی