کلیدواژه‌ها = سنت
تعداد مقالات: 3
1. کارکرد نمادهای سنتی در شعر متوکل طه

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 179-197

محمدتقی زندوکیلی؛ مرضیه قاسمیان


2. گذری بر نقاب‌های أدونیس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 179-200

محمد عامری تبار؛ حبیب الله عباسی؛ نعیمه غفارپور صدیقی