کلیدواژه‌ها = أدونیس
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی کارکرد "رؤیا" در سروده های ادونیس

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-20

ابوالحسن امین مقدسی؛ مهدیه قیصری


2. گذری بر نقاب‌های أدونیس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 179-200

محمد عامری تبار؛ حبیب الله عباسی؛ نعیمه غفارپور صدیقی