کلیدواژه‌ها = زمخشری
تعداد مقالات: 3
2. معرفی، تحلیل و بررسی نسخة خطی شرح المفصل عزالدین عبدالعزیز کاشی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-54

10.22059/jalit.2017.204773.611453

محمدابراهیم خلیفه شوشتری؛ رقیه خرمی


3. بررسی کنایه در تفسیر کشاف زمخشری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-100

10.22059/jalit.2016.58100

غلامعباس رضایی هفتادری؛ سمیه برزین