کلیدواژه‌ها = ادبیات مقاومت
تعداد مقالات: 3
1. کاربست بینامتنیت در ادبیات مقاومت فلسطین (مطالعة موردی: کاریکاتورهای ناجی العلی)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-159

10.22059/jalit.2018.217255.611559

علی افضلی؛ ولید ساعدی نسب؛ زینب قاسمی اصل


2. بسترهای مقاومت در اشعار محمدعلی شمس الدین

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 185-204

10.22059/jalit.2016.60182

محمد صالح شریف عسکری؛ لیلی اصل رکن آبادی


3. مرگ در اندیشة غادة السّمان

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 139-162

10.22059/jalit.2012.30323

معصومه شبستری؛ مصطفی جوانرودی