کلیدواژه‌ها = موسیقی درونی
تعداد مقالات: 3
1. دلالت های تکرار در شعر بدوی الجبل

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 53-72

10.22059/jalit.2017.112421.611182

ابوالحسن امین مقدسی؛ سید پیمان حسینی


2. کارکرد عنصر تکرار و زیبایی آن در شعر نو (مورد پژوهی شعر بدر شاکر سیّاب)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-18

10.22059/jalit.2016.60168

حشمت الله زارعی کفایت؛ عبدالعلی آل بویه لنگرودی


3. بررسی ساختار موسیقایی اشعار حافظ ابراهیم

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 21-46

10.22059/jalit.2013.35132

رسول دهقان ضاد؛ آزاده میرزایی تبار