نویسنده = نیازی، شهریار
تعداد مقالات: 5
1. نقد و بررسی تکرارهای هندسی در شعر «أمل دنقل»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1399

10.22059/jalit.2020.303107.612214

سمیرا فراهانی؛ شهریار نیازی؛ ابوالحسن امین مقدسی؛ حسن مقیاسی


3. برجستهسازیهای زبانی در مجموعۀ شعری حطب أخضر ابراهیم نصرالله؛ با تکیه بر مؤلفههای فراهنجاری

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-22

10.22059/jalit.2019.229385.611698

عزت ملا ابراهیمی؛ غلامعباس رضایی هفتادر؛ شهریار نیازی؛ محمد حسن جلیلی


4. رفض الحرب و العنف و إدانة نظام البعث عند الروائیة العراقیة هدیة حسین

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 55-74

10.22059/jalit.2017.62558

نهاد بازگیر؛ شهریار نیازی