نویسنده = �������� ���������� ��������
چالش ناکارآمدی بلاغت سنتی اسلامی از منظر بلاغت جدید عربی

دوره 14، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 63-84

10.22059/jalit.2021.319888.612392

موسی خضری آذر؛ عیسی متقی زاده؛ فرامرز میرزایی؛ خلیل پروینی


شخصیت بخیل در کتاب «البخلاء»

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 225-248

10.22059/jalit.2015.56700

علیرضا محمدرضایی؛ عیسی متقی زاده؛ فاطمه اکبری زاده