نویسنده = �������������� ���������� ��������������
نقش انگارۀ روان شناختی بریدگی و گسست در شکل گیری مشکلات نخستین شخصیت رمان «برید اللیل»

دوره 14، شماره 3، آذر 1401، صفحه 71-88

10.22059/jalit.2022.329694.612442

طاهره جهانتاب؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی؛ سیدحسین سیدی


واکاوی بن‌مایه‌های رئالیسم انتقادی در رمان عراقیّ فی باریس از صموئل شمعون

دوره 13، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 39-62

10.22059/jalit.2021.317482.612345

زهرا حقایقی؛ احمدرضا حیدریان شهری؛ بهار صدیقی