کلیدواژه‌ها = نحو عربی
عبدالسمیع یزدی و منظومه نحوی «العروة الوثقی»

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 147-170

10.22059/jalit.2013.35590

مجتبی عمرانی پور؛ غلامعباس رضایی هفتادر


استشهاد به حدیث در نحو عربی

دوره 4، شماره 3، آبان 1391، صفحه 163-186

10.22059/jalit.2012.30324

علی رضا فرازی


زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم

دوره 3، شماره 3، بهمن 1390، صفحه 83-112

علیرضا نظری؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ فردوس آقاگل¬زاده