کلیدواژه‌ها = نحو عربی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ساخت های گوناگون «کان»ی ناقصه در قرآن و نقد دیدگاه مترجمان در برابریابی فارسی آن

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-76

10.22059/jalit.2016.60176

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ رضا شکرانی؛ زهره کیانی


2. عبدالسمیع یزدی و منظومه نحوی «العروة الوثقی»

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 147-170

10.22059/jalit.2013.35590

مجتبی عمرانی پور؛ غلامعباس رضایی هفتادر


3. استشهاد به حدیث در نحو عربی

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 163-186

10.22059/jalit.2012.30324

علی رضا فرازی


4. زبانشناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی، و نقدی عربی قدیم

دوره 3، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 83-112

علیرضا نظری؛ خلیل پروینی؛ کبری روشنفکر؛ فردوس آقاگل¬زاده