کلیدواژه‌ها = نماد
دگردیسی نماد در اشعار سیاسی نزار قبانی

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 101-121

10.22059/jalit.2019.240456.611772

مجتبی بهروزی؛ علی اصغر حبیبی؛ علی اکبر احمدی چناری


کارکرد نمادهای سنتی در شعر متوکل طه

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 179-197

10.22059/jalit.2018.232697.611713

محمدتقی زندوکیلی؛ مرضیه قاسمیان


دنیای متفاوت نمادهای طبیعی در شعر ادونیس

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 263-282

10.22059/jalit.2016.60171

امیر مرتضی؛ حامد صدقی


تکنیک نقاب در قصیدة «المسیح بعد الصلب» بدر شاکر السیاب

دوره 3، شماره 1، مرداد 1390، صفحه 85-114

نجمه رجائی؛ علی¬اصغر حبیبی


متناقض‌نما در نمادهای شعر انشودة المطر

دوره 3، شماره 1، مرداد 1390

عدنان طهماسبی؛ ناصر زارع