دگردیسی نماد در اشعار سیاسی نزار قبانی
دگردیسی نماد در اشعار سیاسی نزار قبانی

مجتبی بهروزی؛ علی اصغر حبیبی؛ علی اکبر احمدی چناری

دوره 10، شماره 2 ، دی 1397، ، صفحه 101-121

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.240456.611772

چکیده
  شرایط پیچیدة سیاسی و اجتماعی دوران معاصر و فزایندگی و ریشه‌داری تناقض­های جامعه در برخی کشورهای عربی، در کنار انگیزه‌های هنری باعث می‌شود تا شاعر برای بیان اندیشه‌های درونی، اصالت‌بخشی به اثر خود ...  بیشتر
کارکرد نمادهای سنتی در شعر متوکل طه
کارکرد نمادهای سنتی در شعر متوکل طه

محمدتقی زندوکیلی؛ مرضیه قاسمیان

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 179-197

https://doi.org/10.22059/jalit.2018.232697.611713

چکیده
  نمادگرایی معاصر عربی، پس از پیدایش مکتب سمبولیسم در فرانسه هویدا شد. شاعران و نویسندگان عرب زبان ضمن استقبال از این مکتب و بکار بستن نمادهای مختلف در آثار ادبی، این تعبیر های غیر مستقیم را برای بیان اندیشه­های ...  بیشتر
دنیای متفاوت نمادهای طبیعی در شعر ادونیس
دنیای متفاوت نمادهای طبیعی در شعر ادونیس

امیر مرتضی؛ حامد صدقی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 263-282

https://doi.org/10.22059/jalit.2016.60171

چکیده
  شعر معاصر، همواره کوشیده است تا با بهره­گیری از تکنیک­های جدید ادبی، رسالت خویش را در راستای انعکاس واقعیات اجتماعی و سیاسی و آگاه سازی مردم و تشویق آنها به تغییر در جهت پیشرفت، محقق سازد. در این میان، ...  بیشتر
تکنیک نقاب در قصیدة «المسیح بعد الصلب» بدر شاکر السیاب
تکنیک نقاب در قصیدة «المسیح بعد الصلب» بدر شاکر السیاب

نجمه رجائی؛ علی¬اصغر حبیبی

دوره 3، شماره 1 ، مرداد 1390، ، صفحه 85-114

چکیده
  گرایش به بیان غیر مستقیم – به جای تعبیر واضح - از بارزترین ویژگی‌های شعر معاصر عربی است. شاعر معاصر برای دست‌یافتن به این هدف از ابزارهای گوناگونی بهره می‌برد و تکنیک نقاب یکی از آنهاست. قصیدة «المسیح ...  بیشتر
متناقض‌نما در نمادهای شعر انشودة المطر
متناقض‌نما در نمادهای شعر انشودة المطر

عدنان طهماسبی؛ ناصر زارع

دوره 3، شماره 1 ، مرداد 1390، ، صفحه 177-197

چکیده
  این جستار به متناقض‌نما در نمادهای شعرِ انشودة المطر سرودة بدر شاکر السیاب و نیز به چگونگی ظهور و حضور معنا در آنها می‌پردازد. در این نمادها تا پایان شعر، مضامینِ متناقض‌نمای غم و شادی، ترسالی و خشکسالی ...  بیشتر