کلیدواژه‌ها = نقد
تعداد مقالات: 5
2. شعر بهتر است یا نثر (مقابلة آراء و دیدگاه ها در ادب فارسی و عربی)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 155-176

حسین شمس آبادی


3. شعر جواهری از منظر تحلیل ساختاری (بررسی موردی دو قصیده دینی شاعر)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 49-70

نرگس انصاری؛ طیبه سیفی


4. کاربرد‌شناسی اصل «تعادل ترجمه‌ای» واژگان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 137-164

حمیدرضا میرحاجی؛ جلال مرامی؛ رضا امانی


5. نقش قرآن در تحول نقد و بلاغت

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 199-216

محمود فضیلت