کلیدواژه‌ها = اسطوره
تعداد مقالات: 5
1. همسنجی خوانش سمیح القاسم و ادونیس با اسطوره یونانی اولیس

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 81-100

10.22059/jalit.2020.277019.612038

علی نجفی ایوکی؛ بهرعلی رضایی


4. نقد تطبیقی اسطورۀ سندباد در شعر خلیل حاوی و بدرشاکر السیاب

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 265-290

10.22059/jalit.2015.54210

علی نجفی ایوکی؛ الهام بوجاریان


5. بررسی شخصیت مسیح (ع) در شعر خلیل حاوی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-112

10.22059/jalit.2014.50259

هادی رضوان؛ نسرین مولودی