نشانه‌شناسی لایه‌ای مکان در نمایشنامۀ خارج السرب محمد الماغوط با نگاهی به نظریۀ فرزان سجودی
نشانه‌شناسی لایه‌ای مکان در نمایشنامۀ خارج السرب محمد الماغوط با نگاهی به نظریۀ فرزان سجودی

شهلا شکیبایی فر؛ محسن سیفی؛ علی نجفی ایوکی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 67-86

https://doi.org/10.22059/jalit.2020.289866.612135

چکیده
  این پژوهش با تکیه بر نقد نشانه‌شناسی و بر اساس نظریۀ فرزان سجودی به خوانش لایه‌ای عنصر مکان پرداخته و چگونگی ارتباط این عنصر را با دیگر سطوح نشانگانی بررسی کرده‌ است. هدف از انجام این پژوهش آن است که ...  بیشتر
مکان و کارکردهای معنایی آن در اشعار یحیی سماوی
مکان و کارکردهای معنایی آن در اشعار یحیی سماوی

مهدی شاهرخ؛ حمیده فقیه عبداللهی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 121-142

https://doi.org/10.22059/jalit.2020.263664.611956

چکیده
  مکان یکی از مهم‌ترین عناصر کلی شعر است که عناصر دیگر شعر در آن نهفته و نزد بسیاری از شاعران حضوری قوی دارد، به‌طوری که بخشی از زندگی آن‌ها را تحت‌تأثیر خود قرار داده است. شاعران مقاومت با توجه به این ...  بیشتر
محتوا پذیری مکان کنعان و دلالت های متعدد آن در اشعار عزالدین المناصرة
محتوا پذیری مکان کنعان و دلالت های متعدد آن در اشعار عزالدین المناصرة

صغرا فلاحتی؛ محمدصالح شریف عسکری؛ محمد یعقوبی

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1393، ، صفحه 291-312

https://doi.org/10.22059/jalit.2015.54211

چکیده
  مکان، عنصری تأثیرگذار بر حیات انسان و بر انگیزانندۀ احساسات او در قبال گذشته و اکنون است. مکان در شعر غایت نیست، چرا که در این صورت پرداختن به مکان، جغرافیای سیاسی می شد، بنابراین، مکان در شعر ابزار است ...  بیشتر