کلیدواژه‌ها = بینامتنیت
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مؤلّفه های سبک ساز در شعر «تحوّلات العاشق» ادونیس

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-54

علی نظری؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ مهران نجفی حاجیور


2. کاربست بینامتنیت در ادبیات مقاومت فلسطین (مطالعة موردی: کاریکاتورهای ناجی العلی)

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-159

علی افضلی؛ ولید ساعدی نسب؛ زینب قاسمی اصل


3. تجلی فرهنگ و ادب جاهلی در شعر عبدالوهّاب البیاتی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 73-90

محمود حیدری


4. بینامتنیت دینی در غزل‌های مادّی الشابّ الظریف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-21

محمود حیدری؛ نادیا دادپور؛ مریم السادات میرقادری