کلیدواژه‌ها = نزار قبانی
تعداد مقالات: 3
1. دگردیسی نماد در اشعار سیاسی نزار قبانی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 101-121

مجتبی بهروزی؛ علی اصغر حبیبی؛ علی اکبر احمدی چناری


3. ریشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی دفترالنکسة» نِزار قبانی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 283-304

سید رضا میر احمدی؛ علی نجفی ایوکی؛ سپیده آقاجانپور