کلیدواژه‌ها = شعر معاصر عرب
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر پایداری فلسطین بر گفتمان انسانی در دیوان فدوی طوقان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 291-309

10.22059/jalit.2019.241552.611782

نوید پیری؛ مهدی ترک‌شوند؛ علی‌اصغر اسکندری


3. گذری بر نقاب‌های أدونیس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 179-200

10.22059/jalit.2016.58104

محمد عامری تبار؛ حبیب الله عباسی؛ نعیمه غفارپور صدیقی


4. بررسی شخصیت مسیح (ع) در شعر خلیل حاوی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 89-112

10.22059/jalit.2014.50259

هادی رضوان؛ نسرین مولودی


5. تجلّی ققنوس در اشعار ادونیس

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-138

10.22059/jalit.2012.30322

هادی رضوان؛ سید حسن آریادوست