کلیدواژه‌ها = ادونیس
تعداد مقالات: 4
1. همسنجی خوانش سمیح القاسم و ادونیس با اسطوره یونانی اولیس

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 81-100

10.22059/jalit.2020.277019.612038

علی نجفی ایوکی؛ بهرعلی رضایی


3. دنیای متفاوت نمادهای طبیعی در شعر ادونیس

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 263-282

10.22059/jalit.2016.60171

امیر مرتضی؛ حامد صدقی


4. تجلّی ققنوس در اشعار ادونیس

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 117-138

10.22059/jalit.2012.30322

هادی رضوان؛ سید حسن آریادوست