کلیدواژه‌ها = ادونیس
دنیای متفاوت نمادهای طبیعی در شعر ادونیس

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 263-282

10.22059/jalit.2016.60171

امیر مرتضی؛ حامد صدقی


تجلّی ققنوس در اشعار ادونیس

دوره 4، شماره 3، آبان 1391، صفحه 117-138

10.22059/jalit.2012.30322

هادی رضوان؛ سید حسن آریادوست