کلیدواژه‌ها = شعر معاصر عراق
تعداد مقالات: 4
2. خودشیفتگی (نارسیسیسم) در شعر احمد الصافی النجفی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-92

10.22059/jalit.2017.122118.611253

کمال باغجری؛ مهدی ترکشوند


3. تأثیر پذیری جواهری از گرایش‌های شعری غالب در دورة عباسی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 87-110

10.22059/jalit.2015.56667

ابوالفضل رضایی؛ علی عدالتی نسب


4. درآمدی توصیفی- تحلیلی بر شعر دینی احمد وائلی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 105-124

10.22059/jalit.2013.35588

کامران سلیمانی؛ تورج زینی وند