نویسنده = علی خضری
تعداد مقالات: 3
1. مستویات النصّ المیتاسردی عند أمیر تاج السر (روایة "صائد الیرقات" وروایة "طقس" نموذجاً)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22059/jalit.2021.300871.612195

حسین طرفی؛ علی خضری؛ رسول بلاوی؛ محمد جواد پورعابد


2. المونتاج السینمائی فی روایات سنان أنطون علی ضوء آراء سرجی ایزنشتاین (روایة إعجام نموذجاً)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 49-71

10.22059/jalit.2020.286842.612123

احمد عادل ساکی؛ محمد جواد پورعابد؛ رسول بلاوی؛ علی خضری


3. موتیف استدعاء الشخصیات التراثیة فی شعر یـحیى السماوی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 51-70

10.22059/jalit.2014.52023

رسول بلاوی؛ علی خضری؛ مرضیة آباد