کلیدواژه‌ها = مرگ
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی مضامین هستی شناسانه عبدالله البَرَدونی و جلال الدین مولوی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 223-242

10.22059/jalit.2015.54207

ابوالحسن امین مقدسی؛ اویس محمدی


2. مرگ در اندیشة غادة السّمان

دوره 4، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 139-162

10.22059/jalit.2012.30323

معصومه شبستری؛ مصطفی جوانرودی


3. مرگ زندگی‌بخش در شعر بدر شاکر السیاب و نیمایوشیج

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 185-206

فرهاد رجبی


4. متناقض‌نما در نمادهای شعر انشودة المطر

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390

عدنان طهماسبی؛ ناصر زارع