کلیدواژه‌ها = نحو
تعداد مقالات: 4
2. معرفی، تحلیل و بررسی نسخة خطی شرح المفصل عزالدین عبدالعزیز کاشی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 37-54

10.22059/jalit.2017.204773.611453

محمدابراهیم خلیفه شوشتری؛ رقیه خرمی


3. بررسیِ نقشِ آهنگ جمله در تعیین معانی آیات قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 241-260

10.22059/jalit.2016.58109

محمد حسن فؤادیان؛ علی رضا فرازی


4. معرفی کتاب «الفوائد الضیائیة» تألیف عبدالرحمان جامی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-26

10.22059/jalit.2015.54190

حسین ارجمند؛ غلامعباس رضایی هفتادُر؛ مجتبی عمرانی پور