کلیدواژه‌ها = جاحظ
کتاب‌شناخت: نگاهی دوباره به کتاب تاج جاحظ

دوره 12، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 167-184

10.22059/jalit.2019.229287.611675

وحید سبزیان‌پور؛ وجیهه سروش


آیرونی کلامی در حکایت هایی از کتاب البخلاء جاحظ

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 279-294

10.22059/jalit.2017.214530.611537

حسن مقیاسی؛ سمیرا فراهانی


شخصیت بخیل در کتاب «البخلاء»

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 225-248

10.22059/jalit.2015.56700

علیرضا محمدرضایی؛ عیسی متقی زاده؛ فاطمه اکبری زاده