استعاره مفهومی در خوانش اگزیستانسیالیستی مفاهیم آزادی و مرگ در اشعار خلیل حاوی
استعاره مفهومی در خوانش اگزیستانسیالیستی مفاهیم آزادی و مرگ در اشعار خلیل حاوی

آرزو چالسری؛ علی اسودی؛ طیبه آخوندی؛ محمد رضا خضری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22059/jalit.2023.355636.612651

چکیده
  یکی از مباحث اساسی زبانشناسیِ شناختی استعاره مفهومی است که بر اساس آن یک حوزه مفهومی ناشناخته و انتزاعی با تطبیق با مفاهیم شناخته شده و ملموس در ذهن انسان قابل درک می‌گردد که این مفاهیم شناخته شده برخاسته ...  بیشتر
تحلیل تطبیقی زندان سروده‌های احمد سحنون ومحمد تقی بهار
تحلیل تطبیقی زندان سروده‌های احمد سحنون ومحمد تقی بهار

معصومه نعمتی قزوینی؛ اسماعیل اروج زاده

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 231-252

https://doi.org/10.22059/jalit.2019.255293.611881

چکیده
  حبسیه یا زندان‌نامه، یکی از شاخه‌های ادب غنایی است که معمولاً در قالب شعر و به‌ندرت نثر، به نگارش در می­آید. محتوای حبسیات، شکایت از ظلم و بیداد، تلخی روزگار، رنج دوری از خانواده و یار و دیار، تنگی ...  بیشتر
خوانش اگزیستانسیالیستی رمان «ستارة آگوست» اثر صنع الله ابراهیم
خوانش اگزیستانسیالیستی رمان «ستارة آگوست» اثر صنع الله ابراهیم

علی افضلی؛ فاطمه اعرجی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 23-40

https://doi.org/10.22059/jalit.2015.56605

چکیده
  مکتب اگزیستانسیالیسم نهضتی برای اعتراض به نظام­ها و قانون­های آرمانگرایانه­ای است که قصد دارند بر انسان سیطره یابند. این نهضت از یک مفهوم صرفِ فلسفی تجاوز کرده و توانست به خوبی در هنر و ادبیات جای ...  بیشتر
بررسی تطبیقی مضامین هستی شناسانه عبدالله البَرَدونی و جلال الدین مولوی
بررسی تطبیقی مضامین هستی شناسانه عبدالله البَرَدونی و جلال الدین مولوی

ابوالحسن امین مقدسی؛ اویس محمدی

دوره 6، شماره 2 ، بهمن 1393، ، صفحه 223-242

https://doi.org/10.22059/jalit.2015.54207

چکیده
  عبدالله البردونی و جلال الدین مولوی، مضامین هستی شناسانة مشترکی در اشعارشان دارند؛ از جملة این مضامین، آزادی، حیرت، غربت و مرگ است. در سه مفهوم آزادی، حیرت و مرگ، شباهت­های فراوانی میان دو شاعر دیده ...  بیشتر